Buro Tönjes

Opdrachtgevers noemen hem een verbinder, een bruggenbouwer, diplomaat en ondernemer. In gesprekken is hij onderzoekend maar vaak ook vol energie over de kansen die ontstaan.
Wanneer kansen soms nog dromen zijn of problemen vermomde oplossingen gaat
Hans Tönjes voor u op zoek naar een resultaat waar iedereen blij van wordt.

Twitter Linkedin

Buro Tönjes

Burg. van Oordtstraat 13   06-53483828
3851JS, Ermelo   info@tonjes.nl

Nieuws Meer >>

Veel meer dan dagbesteding

Na een succesvol project bij STEVIG in Oostrum waar de klassieke dagbesteding werd omgevormd naar daginvulling en arbeidstraining met een naadloze aansluting met werk en leerbedrijven in de omgeving is Hans Tönjes nu in Zwolle aan de slag. 

Strategiedag Youké Sterke Jeugd

Tijdens de geanimeerde strategiedag van jeugdzorgaanbieder Youké Sterke jeugd was Hans Tönjes een van de tafelheren aan de netwerktafels in het Word Cafe. 

 

Hans Tönjes inspireert conferentie Jeugd Werkt Noord Holland

Op 18 maart was Hans Tönjes inleider op de conferentie Jeugd Werkt, een initatief van het Regionaal Platform Arbeidstoeleiding in Noord Holland.

Blog >>

Diensten

Projectleider

Projectleider

Heeft u een ingewikkeld probleem, te...
Lees meer
Verbinder

Verbinder

Kunt u de vragen van uw cliënten...
Lees meer
Onderzoek en Ontwikkeling

Onderzoek en Ontwikkeling

Vraagt u zich af of uw organisatie...
Lees meer
Adviseur en Sparringspartner

Adviseur en Sparringspartner

Behoefte aan een gesprekspartner zonder u...
Lees meer
 • Tönjes in de praktijk

  Martin Dirksen, bestuurder Bureau Jeugdzorg Overijssel

  Hans Tönjes heeft in het begin van het jaar samen met Henk de Vos van BMC een gedegen onderzoek en advies over het AMK afgeleverd. De snelheid en nauwgezetheid van hun onderzoek, analyse en advies werden door mij zeer gewaardeerd.

  Lees meer
 • Tönjes in de praktijk

  Gitta Griffioen, lid raad van bestuur Jarabee en voorzitter van het programmabestuur Hulp aan Huis Overijssel

  Hans Tönjes is tot 2009 programmamanager geweest van Hulp aan Huis Overijssel. In dit intersectorale samenwerkingsverband bieden 14 organisaties uit de jeugd en opvoedhulpverlening, de jeugd GGZ en de zorg voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking intensieve ambulante gezinsbehandeling.

  Lees meer
 • Tönjes in de praktijk

  Prof. dr. Patrick Kenis, Academic Dean Antwerp Management School en Hoogleraar Beleid- en Organisatiewetenschappen, Universiteit van Tilburg

  Ik heb in verschillende contexten met Hans samengewerkt. Hij is één van de zeldzame mensen die in staat is conceptuele inzichten en academische state of the art kennis te vertalen en bruikbaar te maken voor de dagelijkse praktijk van het organiseren. 

  Lees meer
 • Tönjes in de praktijk

  Henk Reimert, directeur Maashorst-Koraalgroep en voorzitter Jeugdzorg Brabant

  Hans is bestuurssecretaris bij Jeugdzorg Brabant. JZB is een samenwerkingsverband van provinciale jeugdzorgaanbieders. Hans ondersteunt het bestuur van deze organisaties op allerlei gebied. Naast een grote deskundigheid op het gebied van inhoud is hij een specialist op het gebied van netwerkorganisaties. 

  Lees meer
 • Tönjes in de praktijk

  Martin Leijen, manager bedrijfsvoering cluster Overijssel Karakter Kinder en Jeugdpsychiatrie

  Hans Tönjes is een adviseur die in staat is om mensen met uiteenlopende opvattingen en belangen te verbinden. Hij doet dit door de inhoud consequent centraal te stellen waardoor een gezamenlijk enthousiasme ontstaat over het initiatief. Hans kent de Jeugd GGZ en de jeugdhulpverlening van binnen en kon ons zo helpen het Infant Centrum in samenwerking met Jarabee vorm te geven.

  Lees meer
 • Tönjes in de praktijk

  Drs. Jan de Kreij, bestuurder Stichting Prezzent

  Hans heeft bij ons een onderzoek geleid in een uitermate complexe situatie. Hij heeft daarbij veel aandacht voor de context en weet met zijn integriteit, humor en grote deskundigheid snel aansluiting te vinden bij de mensen in de organisatie. Uitermate prettig om met Hans samen te werken!


  Lees meer
 • Tönjes in de praktijk

  Peter van Vliet, directeur Nieuw Veldzicht LSG-Rentray

  Enkele malen per jaar spreek ik af met Hans om de ontwikkelingen in zorgland door te praten. Het zijn altijd gesprekken die inspireren en energie geven. 

  Lees meer
 • Tönjes in de praktijk

  Peter van Vliet, directeur Nieuw Veldzicht LSG-Rentray

  Hans Tönjes heb ik leren kennen als een vasthoudende, doelgerichte en inventieve adviseur en projectleider. Hij heeft in Flevoland in opdracht van de jeugdzorgaanbieders structurele oplossingen voor de wachtlijstproblemen gevonden.

  Lees meer
 • Tönjes in de praktijk

  Marjolein Pel, sectormanager Altra Jeugdzorg

  Hans Tönjes heeft voor Altra Jeugdzorg, sector Jonge Moeders/Jonge Kinderen mee geschreven aan een projectplan voor Gezinshuizen voor crisisopname van Jonge Kinderen. Hij was een grote steun in zowel het op schrift zetten van de plannen als in het begeleiden van de werkgroep die tot taak had dit project te ontwikkelen.
  Een planmatige aanpak gecombineerd met professioneel inzicht in de problematiek heeft tot een snel resultaat geleid!

  Lees meer